คุณสมบัติของผู้สมัคร กองทุนตั้งตัวได้

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. เป็นนักเรียนระดับ อาชีวศึกษา หรือ นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ เป็นบัญฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  ไม่เกิน  5  ปี

3. มีความคิดริเริ่ม  ต้องการเป็นผู้ประกอบการ  และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เป็นผู้ประกอบการ

4. ธุรกิจของผู้ประกอบการต้องมีโอกาสที่จะสำเร็จพอสมควร

2 comments

  1. Apinan

    สวัสดีครับ ผมชื่อนายอภินันท์ จันทะยุทธ เข้าศึกษาในปี 2548 หลักสูตร 4ปี เรียนจบตามหลักสูตร ปีการศึกษาที่จบคือ 2551 อยากทราบว่าคุณสมบัติ(สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5ปีผมผ่านมั้ยครับ) และถ้าผมจะติดต่อสมัครของ “กองทุนตั้งตัวได้” ผมจะสมัครอย่างไร , ที่ไหน , ติดต่อใครครับ
    ขอขอบคุณครับ

    1. กรรณิการ์ ทรายทอง

      โทร 025493627

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>