การดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

การให้บริการ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี มุ่งมั่นในการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้การบริหาร      จัดการที่มีความคล่องตัว การเชื่อมโยงภาคส่วนต่างภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในส่วนนักวิจัย คณาจารย์ คณะศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์เชี่ยวชาญ  สถาบันต่าง ๆ กับผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงประสานงานกันหน่วยงานภาคเอกชน อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

สาขาที่สนับสนุน

–     ด้านอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

–     ด้านการเกษตร  เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร

–     ด้านการแพทย์แผนไทย สุขภาพ  ความงาม

–      ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

–      ด้านศิลปกรรม

–       ด้านเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานทดแทน

–       ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ เส้นใย พอลีเมอร์

–       ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

–        ด้านการศึกษา

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. อาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษา บุคลากรของ มทร.ธัญบุรี
 2. บัณฑิต ศิษย์เก่า ที่สำเร็จการศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี
 3. ผู้สนใจทั่วไป

1 comment

 1. Autapol longtong

  ผู้สนใจทั่วไปครับ
  อยากทราบรายละเอียดว่า การขอรับคำปรึกษา มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
  ทางข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะประกอบธุระกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มจับธุระกิจอะไรดี
  จึงเรียนมาเพื่อสอบถามและขอคำปรึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>