เกี่ยวกับ UBI

กำลังดำเนินการ

รู้จักเกี่ยวกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI)

——ตั้งแต่วิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกในประเทศไทย ใน …

View page »

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ —— หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยา …

View page »

โครงสร้างองค์กร(Organizational Chart)

View page »

บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

กำลังดำเนินการ

View page »

การดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

การให้บริการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี มุ่งมั่นใ …

View page »

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1  ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ —&#8 …

View page »

กระบวนการบ่มเพาะ

กำลังดำเนินการ

View page »

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการ …

View page »

คุณสมบัติของผู้สมัคร UBI

-นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา -บัณฑิต / ศิษย์เก่า  มทร. …

View page »

คุณสมบัติของผู้สมัคร กองทุนตั้งตัวได้

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. เป็นนักเรียนระดับ อาชีวศึกษา …

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>