ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่   ตึกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ใกล้กับประตูทางเข้าที่  1

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

เบอร์โทรศัพท์     02-549-3626-7 / 094-091-1094

เบอร์โทรสาร       02-549-3628

อีเมล์                   ubi_rmutt@hotmail.com

เว็บไซต์               www.ubi.rmutt.ac.th

1 comment

 1. Chanachai Kreephanich

  เรียนสอบถามครับ
  เนื่องจากกระผมได้ศึกษาข้อมูลต่างที่มีในเว็เพจนี้ และได้ทราบถึงที่มาของโครงการ วงเงินที่อนุมัติ จึงอยากสอบถามครับว่า
  1.นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้เงินจะมีเกณฑ์การผ่อนชำระเงินอย่างไร อัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ กำหนดระยะเวลาการชำระเงินคืนทั้งหมดหรือไม่
  2.ในกรณีที่มีการอนุมัติเงินกู้แล้ว มีการติดตามผลของธุรกิจหรือไม่ และถ้ามีแนวโน้มว่าธุรกิจนั้นๆจะปิดตัวลง มีแนวทางการช่วยเหลือ หรือเข้าแก้ไขหรือไม่
  3.การรับสมัครบุคคลผู้ต้องการจะประกอบธุรกิจ มีการกำหนดจำนวนคนต่อครั้งที่แน่นอนเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะ จึงอยากสอบถามถึงกำหนดการการเริ่มต้นโครงการครั้งแรกจะกำหนดให้เริ่มเมื่อใด หรือจะต้องรอให้มีบุคคลเข้าสมัครให้ครบตามจำนวนดังกล่าวก่อน
  4.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแล้วไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถนำเสนอแผนธุรกิจเดิมหรือแผนธุรกิจใหม่ในครั้งต่อไปได้หรือไม่
  5.กรอบเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นรับสมัครจนกระทั่งอนุมัติวงเงินกู้เพื่อไปเริ่มธุรกิจ ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่
  6.ระยะการเริ่มก่อร่างธุรกิจมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการดำเนินงาน หรือการกระทำต่อเงินกู้นั้นๆหรือไม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>