Category Archive: ภาพกิจกรรม

ธ.ค. 09

อบรมโครงการ “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการทำ Content Marketing”

อบรมโครงการ “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการทำ Content Mar …

Continue reading »

พ.ย. 18

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหก …

Continue reading »

ต.ค. 18

บรรยากาศโครงการอบรมทำโฆษณา Facebook Asd เพื่อนธุรกิจสำหรับนักขายยุคดิจิตอล

ส.ค. 08

พาผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่😊

อบรมภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 25 …

Continue reading »

ก.ค. 22

พาผู้ประกอบการ ร่วมฟังคำแนะนำในเรื่องการจดเครื่องหมายการค้า😊

พาผู้ประกอบการ ร่วมฟังคำแนะนำในเรื่องการจดเครื่องหมายกา …

Continue reading »

ก.ค. 04

ภาพบรรยากาศงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 Open House2019 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี🤗

งานประชุมวิชาการ 2nd ASEIS 2019 and 4th PRN-CON. Jul 04 …

Continue reading »

มิ.ย. 21

ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบก …

Continue reading »

มิ.ย. 18

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะ …

Continue reading »

มิ.ย. 09

ภาพบรรยากาศ การอบรมการทำธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

ต.ค. 02

ประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับ TOR62 ✌🏼✌🏼

Older posts «