วราภรณ์ ชื่นจรูญ

Author's details

Name: วราภรณ์ ชื่นจรูญ
Date registered: ธันวาคม 13, 2016

Latest posts

  1. อบรมโครงการ “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการทำ Content Marketing” — ธันวาคม 9, 2019
  2. ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 — พฤศจิกายน 18, 2019
  3. บรรยากาศโครงการอบรมทำโฆษณา Facebook Asd เพื่อนธุรกิจสำหรับนักขายยุคดิจิตอล — ตุลาคม 18, 2019
  4. โครงการอบรมทำโฆษณา Facebook Asd เพื่อนธุรกิจสำหรับนักขายยุคดิจิตอล — ตุลาคม 1, 2019
  5. พาผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่😊 — สิงหาคม 8, 2019

Author's posts listings

ธ.ค. 09

อบรมโครงการ “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการทำ Content Marketing”

อบรมโครงการ “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการทำ Content Mar …

Continue reading »

พ.ย. 18

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหก …

Continue reading »

ต.ค. 18

บรรยากาศโครงการอบรมทำโฆษณา Facebook Asd เพื่อนธุรกิจสำหรับนักขายยุคดิจิตอล

ต.ค. 01

โครงการอบรมทำโฆษณา Facebook Asd เพื่อนธุรกิจสำหรับนักขายยุคดิจิตอล

ส.ค. 08

พาผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่😊

อบรมภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 25 …

Continue reading »

ก.ค. 22

พาผู้ประกอบการ ร่วมฟังคำแนะนำในเรื่องการจดเครื่องหมายการค้า😊

พาผู้ประกอบการ ร่วมฟังคำแนะนำในเรื่องการจดเครื่องหมายกา …

Continue reading »

ก.ค. 04

ภาพบรรยากาศงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 Open House2019 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี🤗

งานประชุมวิชาการ 2nd ASEIS 2019 and 4th PRN-CON. Jul 04 …

Continue reading »

มิ.ย. 28

ภาพบรรยากาศการอบรมการทำธุรกิจชุดรดน้ำต้นไม้อัติโนมัติ Smart Farm

มิ.ย. 21

ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบก …

Continue reading »

มิ.ย. 18

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะ …

Continue reading »

Older posts «