Monthly Archive: มิถุนายน 2019

มิ.ย. 28

ภาพบรรยากาศการอบรมการทำธุรกิจชุดรดน้ำต้นไม้อัติโนมัติ Smart Farm

มิ.ย. 21

ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบก …

Continue reading »

มิ.ย. 18

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะ …

Continue reading »

มิ.ย. 09

ภาพบรรยากาศ การอบรมการทำธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ