«

ธ.ค. 09

อบรมโครงการ “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการทำ Content Marketing”

อบรมโครงการ “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการทำ Content Marketing” วันที่ 9 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุม Meeting Room 2 – 3 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์    จัดโดย เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนบน