«

»

มิ.ย. 21

ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP  ปี 2561   แบ่งเป็นกลุ่ม อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร และหัตถกรรม