«

»

ก.ค. 04

ภาพบรรยากาศงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 Open House2019 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี🤗

งานประชุมวิชาการ 2nd ASEIS 2019 and 4th PRN-CON. Jul 04. IRD Open House and Innovative Market (RT’62)

ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.