«

»

มิ.ย. 28

ภาพบรรยากาศการอบรมการทำธุรกิจชุดรดน้ำต้นไม้อัติโนมัติ Smart Farm