«

»

ส.ค. 08

พาผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่😊

อบรมภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  ที่โรงแรม  Mercure Bangkok Siam จัดโดยแม่ข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนบน