«

»

มิ.ย. 18

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน

และการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 18 มิถุนายน  2562  ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

 

18 มิถุนายน 2562    ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน