ธ.ค. 09

อบรมโครงการ “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการทำ Content Marketing”

อบรมโครงการ “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการทำ Content Marketing” วันที่ 9 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุม Meeting Room 2 – 3 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์    จัดโดย เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนบน

พ.ย. 18

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Budsaba ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ

ต.ค. 18

บรรยากาศโครงการอบรมทำโฆษณา Facebook Asd เพื่อนธุรกิจสำหรับนักขายยุคดิจิตอล

ต.ค. 01

โครงการอบรมทำโฆษณา Facebook Asd เพื่อนธุรกิจสำหรับนักขายยุคดิจิตอล

ส.ค. 08

พาผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่😊

อบรมภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  ที่โรงแรม  Mercure Bangkok Siam จัดโดยแม่ข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนบน

ก.ค. 22

พาผู้ประกอบการ ร่วมฟังคำแนะนำในเรื่องการจดเครื่องหมายการค้า😊

พาผู้ประกอบการ ร่วมฟังคำแนะนำในเรื่องการจดเครื่องหมายการค้า ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ก.ค. 04

ภาพบรรยากาศงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 Open House2019 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี🤗

งานประชุมวิชาการ 2nd ASEIS 2019 and 4th PRN-CON. Jul 04. IRD Open House and Innovative Market (RT’62)

ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

 

มิ.ย. 28

ภาพบรรยากาศการอบรมการทำธุรกิจชุดรดน้ำต้นไม้อัติโนมัติ Smart Farm

มิ.ย. 21

ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP  ปี 2561   แบ่งเป็นกลุ่ม อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร และหัตถกรรม

มิ.ย. 18

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน

และการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 18 มิถุนายน  2562  ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

 

18 มิถุนายน 2562    ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

Older posts «